LAZER GÖZ AMELİYATLARI DANIŞMA HATTI 0 (544) 535 4331Tıklayın ve Bizi Arayın0 (544) 535 4331

Relex Smile Lazer Göz Ameliyatı

MEL 90

EXCIMER LAZER

MEL 90

Kanıtlanmış Deneyimi ve Heyecan Verici Gelişmeyi Biraraya Getiren Excimer Lazer. Kişiselleştirilmiş, Her Mesafe İçin, Anında, Bütün Mesafelerde Net Görüş. Presbiyopi(Yakın Görme Problemi) Hastaları İçin En Doğru Seçim.
PRESBYOND Laser Blended Vision, gerek kişiye uyarlanmış tedavi profilleri, gerek her mesafede görme keskinliği, gerekse kısa ve uzun vadeli sonuçları açısından, sayısı hızla artan presbiyopi hastaları icin çözüm sunmaktadır.

alt
alt

MEL 90 BY ZEISS

Carl Zeiss’ın PRESBYOND® Laser Blended Vision ürünü, presbiyopi olarak da bilinen yaşla beraber oluşan göz merceği uyumu kaybının tedavisi için ileri seviye bir yöntemdir. Korneal refraktif ameliyatın basitliğini ve doğruluğunu, görme kalitesini yükseltmek için arttırılmış alan derinliği ile birleştirerek, gözlüklerden bağımsız bir yaşam sunuyor. PRESBYOND Laser Blended Vision, gözün doğal olarak oluşan küresel aberasyonlarına dayanan bir ameliyat yöntemi olarak, kişiye uyarlanmış ablasyonun kapsamını genişleterek, konvansiyonel monovizyon lazer yöntemlerinin sınırlarının birçok açıdan dışına çıkıyor.

PRESBYOND Laser Blended Vision, gerek kişiye uyarlanmış tedavi profilleri, gerek her mesafede görme keskinliği, gerekse kısa ve uzun vadeli sonuçları açısından, sayısı hızla artan presbiyopi hastaları icin çözüm sunmaktadır.

Konvansiyonel monovizyonun ötesindePRESBYOND® Laser Blended Vision, iş akışı açısından konvansiyonel lazer tedavilerine benzese bile, kişiye uyarlanmış görme düzeltmesini, özellikle sonuçlara yönelik olarak yeni bir seviyeye taşıyor. Konvansiyonel monovizyon Konvansiyonel monovizyon tedavi yöntemlerinde (cerrahi ve kontakt lensler için), baskın göz neredeyse sıfır olana kadar düzeltilir. Ancak, baskın olmayan göz yaklaşık -3,0 D miyop seviyesine kadar düzeltilir. Göz merceği uyumu, bu nedenle azalır. Yöntem, uzak ve yakın mesafede en uygun görmeyi hedeflemektedir. işlemi takiben, beynin farklı düzeltmelerin sonucu olan iki ayrı görüntü ile uğraşacaktır.

alt

Bilimsel araştırmalara göre, hastaların sadece °/060`ı, yakın ve uzak mesafede net binoküler görmeyi deneyimlemek için iki görüntüyü başarılı bir şekilde birleştirebilmişlerdir’. Bu yöntemle tedavi olan hastalar, Blur Zone denilen, orta mesafede giderilmemiş ve tehlikeli bir bozukluk ile baş başa bırakılırlar.Bulanık görüntüye ek olarak, azalmış kontrast duyarlılığı ve stereo keskinlik gibi başka yan etkilere de neden olabilir. Ayrıca, hastaların iki görüntüyü tek resim haline getirebilmesi uzun zaman almaktadır.Konvansiyonel monovizyon tehlikeli bir düzeltme yöntemidir. Birçok hasta için uygun çözüm değildir.

Konvansiyonel monovizyon Konvansiyonel monovizyon tedavi yöntemlerinde (cerrahi ve kontakt lensler için), baskın göz neredeyse sıfır olana kadar düzeltilir. Ancak, baskın olmayan göz yaklaşık -3,0 D miyop seviyesine kadar düzeltilir. Göz merceği uyumu, bu nedenle azalır. Yöntem, uzak ve yakın mesafede en uygun görmeyi hedeflemektedir. işlemi takiben, beynin farklı düzeltmelerin sonucu olan iki ayrı görüntü ile uğraşacaktır. Bilimsel araştırmalara göre, hastaların sadece °/060`ı, yakın ve uzak mesafede net binoküler görmeyi deneyimlemek için iki görüntüyü başarılı bir şekilde birleştirebilmişlerdir’. Bu yöntemle tedavi olan hastalar, Blur Zone denilen, orta mesafede giderilmemiş ve tehlikeli bir bozukluk ile baş başa bırakılırlar.Bulanık görüntüye ek olarak, azalmış kontrast duyarlılığı ve stereo keskinlik gibi başka yan etkilere de neden olabilir. Ayrıca, hastaların iki görüntüyü tek resim haline getirebilmesi uzun zaman almaktadır.Konvansiyonel monovizyon tehlikeli bir düzeltme yöntemidir. Birçok hasta için uygun çözüm değildir.

PRESBYOND Laser Blended Vision PRESBYOND Laser Blended Vision, presbiyopi hastaları için yeni ve fizyolojik olarak uygun bir lazerle tedavi yöntemi olarak, göz bakımı kalitesine ulaşmak için bir sonraki aşamadır. Konvansiyonel monovizyona benzer olarak, baskın göz neredeyse sıfır olana kadar düzeltilmekteyken, baskın olmayan göz -1,5 D hafif miyop seviyesine kadar düzeltilmektedir. Bu mikro-monovizyon stratejisi, önemli bir farka sahiptir: Dalga ön yüzü optimize ablasyon profili kullanarak her gözün alan derinliğinde artış sağlar ve tüm optik alan için sürekli bir refraktif güç gradyanı yaratır. PRESBYOND Laser Blended Vision, ameliyat öncesi küresel aberasyonlar ve gözün fonksiyonel yaşını dikkate alarak kişiselleştirilmiş tedavi planıdır. Sonuç olarak, her hasta için yakın ve uzak görme için iki görüntünün uyarlanmış bir füzyonu ortaya çıkar; Blend Zone

Benzersiz Blend Zone Temelde, Blend Zone beynin iki gözden gelen görüntüleri daha kolay birleştirmesini sağlar ve böylece gerçek binoküler görmeye ulaşır. Bu, konvansiyonel menovizyona kıyasla cok belirgin bir avantajdır. PRESBYOND Laser Blended Vision hastaları, yakın ve uzak görmeye ek olarak, orta mesafede cok iyi görme keskinliği ve kontrast duyarlılığı deneyimlemektedirler. Daha hızlı adapte olurlar ve gözlükten bağımsız yaşamın keyfini çıkarırlar. Beklendiği üzere, PRESBYOND Laser Blended Vision hastaların yaklaşık %97’si tarafından tolere edilmektedir.

KİŞİYE UYARLANMIŞ

Genellikle, konvansiyonel monovizyon yöntemleri, standart ablasyon profillerini kullanır. PRESBYOND® Laser Blended Vision’da ise, artırılmış alan derinliği nedeniyle her göz için teker teker uyarlanırlar. Kişiselleştirilmiş ablasyonlar PRESBYOND Laser Blended Vision, presbiyopi hastalarını tedavi etmek icin tamamıyla uyarlanmış bir yaklaşımdır. Her gözün alan derinliğini ayarlamak icin, ameliyat öncesi dalga ön yüzü verilerini katar. Gözün fonksiyonel yaşa da hesaba katılır. Sonuç olarak, en uygun hedef refraksiyon icin kişiselleştirilmiş ablasyon profili yaratılır. Monovizyon malzemeleri, hastanın tolerans seviyesine göre önceden ayarlanabilir. Ayrıca, farklı optik alan ebatları da hastanın gözbebeği ebadına uygun olarak seçilebilir

Artan nüfus icin ideal PRESBYOND Laser Blended Vision, yaşa bağlı göz merceği uyumu azalması icin lazer yöntemi olarak, 40-60 yaş arası hastaların sofistike çözümlerle ilgilenen ve sayısı hızla artan grup ihtiyaçlarını karşılamak için gayet uygundur. Presbiyopide en az invaziv yöntemlerden biridir. Benzer uygulama LASİK uygulamasıyla aynı iş akışını takip eden PRESBYOND Laser Blended Vision, CRS-Master®’ın uygun binoküler tedavi planlamasıyla, Carl Zeiss’ın MEL®80 excimer lazerinin kanıtlanmış rahatlığını ve iş akışını birleştiriyor.

BÜTÜN MESAFELER

Sadece görme sonuçları açısından, PRESBYOND® Laser Blended Vision, yakın, orta ve uzak bütün mesafelerde net görüş sağlayarak, konvansiyonel monovizyon yöntemlerini aşıyor. Daha da iyisi, hemen hemen bütün hastalar okuma gözlüklerini takmaktan kurtuluyorlar. Görme keskinliği PRESBYOND Laser Blended Vision, her göz için uyarlanarak, yakın ve uzak mesafeler için görme keskinliği sağlar. Konvansiyonel monovizyon yöntemlerinden farklı olarak, PRESBYOND Laser Blended Vision ayrıca, Blend Zone’da iyi bir orta seviye görme sunmaktadır. Klinik çalışmalara göre, hemen hemen hiç kontrast duyarlılığı kaybı olmamakta ve stereo keskinlik korunmaktadır. Ayrıca, bir gözde coklu imge görünmesi gibi yan etkiler neredeyse tamamen giderilmiştir. Tamamen doğal yaklaşımı PRESBYOND Laser Blended Vision, presbiyopi hastalarını tedavi etmek için gerçek bir binoküler yöntem ve fizyolojik çözümdür. Geniş indikasyon aralığı PRESBYOND Laser Blended Vision, emetropik ve astigmatik presbiyopi hastaları da dahil olmak üzere (2,0 cyl’e kadar) -8,0 D / +2,0 D aralığındaki indikasyonları tedavi etmek için kanıtlanmış ve verimli bir yöntemdir.

ANINDA

PRESBYOND Laser Blended Vision’ı diğer lazer yöntemlerinden açıkça farklı kılan unsurlardan biri hastalara ve refraktif cerrahlarına benzer şekilde hızlı pozitif etkisi; birincisi görsel, ikincisi ise ekonomik Birçok hasta için uygun PRESBYOND Laser Blended Vision’un temel bir avantajı ise konvansiyonel monovizyona kıyasla daha çok hasta tarafından tolere edilebiliyor olması. Presbiyopiyle ilişkili bütün kusur türlerinin %97’sini tedavi etmede etkinken, bu oran konvansiyonel monovizyonlarda sadece %59-67 arasında kalmaktadır. Emetropisi ve astigmatizması olan presbiyopi hastaları dahi tedavi edilebilirler. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük başarıyı yakalama potansiyeline sahip. Rekabet Avantajı PRESBYOND Laser Blended Vision hâlihazırda, LASIK deneyimlerinizi geliştirmek ve hasta sayısını artırmak için, Carl Zeiss’ın MEL80 excimer lazer ve CRS-Master® ürünlerini kullanan refraktif uygulamalara izin veriyor. Birçok hasta için aynı gün gözlüksüz okuma yapabilmeleri pozitif bir etkidir. Bu nedenle, PRESBYOND Laser Blended Vision, sadece monovizyon tedavi yöntemlerinde uzmanlaşan LASIK uygulamalarına kıyasla, belirleyici bir rekabet avantajına sahiptir.

KANITLANMIŞ DENEYİMİ VE HEYECAN VERİCİ GELİŞMEYİ BİRARAYA GETİREN EXCİMER LAZER

Refraktif cerrahide excimer lazer teknolojisi kullanımı, 1986 yılında ZEISS ile başladı. MEL90, bu mirası bir adım öteye taşıyor. Yılların uzmanlığını ve yenilikçi performans özelliklerini başarıyla bir araya getirerek kullanıcılara oldukça faydalı bir işlem deneyimi sunuyor. Modern refraktif cerrahın ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan MEL 90, kanıtlanmış güvenliği ve ayrıca bireysel olarak ayarlanabilen seçenekleri bir arada bulunduruyor. FLEXIQUENCE anahtar fonksiyonu gibi benzersiz ürün özellikleri, yeni Üçlü-A profili ve diyopter başına 1,3 saniyeye ulaşan ameliyat sırasındaki ablasyon hızı (+-1 Dioptre düzeltme hızı 1.3 sn), tamamen yeni tedavi olanakları yaratıyor. ZEISS’in MEL 90 ile tercihleriniz, iş akışınız, beklentileriniz; Tam olarak böyle. Kanıtlanmış deneyimi ve heyecan verici gelişmeyi akıllıca bir araya getiren excimer lazer.

Artan nüfus icin ideal PRESBYOND Laser Blended Vision, yaşa bağlı göz merceği uyumu azalması icin lazer yöntemi olarak, 40-60 yaş arası hastaların sofistike çözümlerle ilgilenen ve sayısı hızla artan grup ihtiyaçlarını karşılamak için gayet uygundur. Presbiyopide en az invaziv yöntemlerden biridir. Benzer uygulama LASİK uygulamasıyla aynı iş akışını takip eden PRESBYOND Laser Blended Vision, CRS-Master®’ın uygun binoküler tedavi planlamasıyla, Carl Zeiss’ın MEL®80 excimer lazerinin kanıtlanmış rahatlığını ve iş akışını birleştiriyor.

TAM OLARAK BENİM TERCİHİM

Yakından bakıldığında, her refraktif cerrah, bir dereceye kadar farklı bir şekilde çalışır, sistem idare tarzlarına yönelik kişisel tercihleri ve ihtiyaçları vardır ve kendi cerrahi stilini MEL 90’ın tüm bu önemli faktörleri hesaba katma şekli ile sınıfında en üztün özelliklere sahip.

UYGULAMALI ESNEKLİK FLEXQUENCE

Refraktif cerrahi alanında Gerçek bir yenilik – FLEXIQUENCE anahtar fonksiyonu ile, 250 Hz ile 500 Hz frekans arasında esnek bir şekilde seçim yapmanıza izin verir. Mel 90 Bu özellik ile daha kişiselleştirilebilir bir tedavi imkanı sunar. Cerrahi açıdan önceki uygulayıcıların klinik deneyimlerini excimer teknolojisi ve ayrıca MEL 90’ın yenilikçi avantajlarıyla birleştirmesine olanak tanır. Mel 90 ile kanıtlanmış güvenilirliğe, hem de yeni tedavi fırsatlarına erişebilirsiniz.

alt

MEL 90

EXCIMER LAZER
BY ZEISS

MEL 90

MEL 90, Üçlü-A ileri ablasyon algoritması özeliğine de sahiptir. Geniş bir yelpazeye yayılan sfero-silindirik (SCA) düzeltmeler için tek biçimli bir ablasyon profili olarak, tedavi planlamasını kolaylaştırır.

LAZER AMELİYATİ İÇİN UYGUN MUSUNUZ?

Op. Dr. Behram Yıldırımşimşek Lazer Ameliyatı Kimlere Uygulanır — 1:44 Dakika

NETGÖZ MERKEZİ TARAFINDAN UYGULANAN
10000 ÜZERİNDE PRESBYOND LAZER OPERASYONU

alt
Göktuğ Baldemir
Relex Smile Lazer Ameliyatı - 2017
Ağrı, Sızı, Yanma, Batma Gibi şikayetlerim olmadan sadece 15 dakikada gözlüklerimden kurtuldum. Üstelik ertesi gün işbaşı yapabildim. Lazer göz ameliyatım sayesinde gözlüklerim olmadan kusursuz bir görüşle görebiliyorum.
alt
Serdar Defterli
Relex Smile Lazer Ameliyatı - 2018
Yıllardır kullandığım ve bana günlük aktivitelerimde çok sorun çıkartan gözlüklerime bu ameliyat sayesinde elveda diyebildim. artık spor yaparken veya günlük aktivitelerimde gözlük olmadan daha rahatım.
alt
Münevver Tekkan
Göz Check-Up
esinlikle tavsiye ediyorum. Profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız doğru adres diyebilirim. ortam rahat, ulaşım kolay, personel yardımcı ve en önemlisi doktorlar çok bilgili. Hayati bey sorunumu öyle güzel anlattı ki kafamda endişe ve soru işareti kalmadı.
alt
İbrahim İşçi
Genel Göz Muayenesi
Benim gözlerimde 7 numara miyop 3 numara astigmat vardı burada daha önce iki kuzenim ameliyat olmuştu bende onların tavsiyesi üzerine geldim ve şuan çok memnun doktor Behram bey beni ameliyat etti herkese tavsiye ederim Behram bey gerçekten işinde çok başarılı biri aynı şekilde sekreteri olan hanım efendi çok kibar çok güler yüzlü yani kısacası net göz doktorları ve diğer çalışanları olarak bence çok ama çok iyiler
alt
Yasemin Yıldız
Katarakt - Tedavisi
Ailemizin goz hastanesi oldu kardesim ağabeyim ve ben hep birlikte gittik bu kadar ilgi alaka baska bir hastanede simdiye kadar görmedim doğrusu. Ticarethane olarak değil de hastaya önem verildiğini gördük doktorumuz Hayati Türker beye, asistani Fazilet hanıma şimdiden teşekkürler Ağabeyimin akilli lens operasyonu cok basarili gecti tekrar tesekkurler tabiki de tavsiye ediyorum
alt
Ceyda Toker
Genel Göz Muayenesi
2008 den beri HAKAN beyin hastasıyım kendisi inanılmaz bilgili el becerileri çok yüksek ve çok kibar bir doktor tüm ailemle birlikte her yıl kontrollerimizi yaptırıyoruz.herkese sağlıklı günler dilerim göz denince akla gelen ilk yer bir anestezi teknikeri olarak çok göz hastanesinde çalıştım ama NET GŌZ ü tek geçiyorum